Màu luôn luôn là một trò xổ số phổ biến mà nhiều người chọn để mua trên mạng. Tuy nhiên, màu sắc bán hàng trực tuyến là hợp pháp?

.

theo luật

.

Theo điều 22 của quy định quản lý xổ số của trung quốc, việc bán vé trái phép bị cấm. Bán vé số bất hợp pháp là một hành vi không có giấy phép bán vé số hoặc không bán vé tại các địa điểm có quy định mà không được sự chấp thuận của cơ quan tài chính nhà nước. Vì vậy, nếu bán trực tuyến màu sắc không được chấp thuận, không có giấy phép hoặc không được bán tại các địa điểm được quy định, đó là một hành vi bất hợp pháp.

.

các rủi ro của bán hàng trực tuyến

.

kênh bán vé số hợp pháp

.

Nếu bạn muốn mua xổ số, bạn nên chọn kênh bán vé hợp pháp. Hiện nay, xổ số thể thao trung quốc và xổ số phúc lợi xã hội trung quốc là những kênh duy nhất được nhà nước phê duyệt để bán vé số. Người mua có thể đi đến một cửa hàng thực tế hoặc mua nó qua một trang web chính thức để đảm bảo rằng xổ số được mua là hợp pháp.

.

kết luận

.

By awei