gửi cho người khác xổ số trên Internet là phạm pháp?

.

theo luật

.

xổ số là một hoạt động bán hàng?

.

Giao vé số và bán vé số là hai khái niệm khác nhau. Tặng vé số không phải là bán vé số, mà là một món quà hay một phước lành. Người tặng không nhận lợi nhuận khi trao xổ số, do đó không phải là bán vé bất hợp pháp.

.

những điều cần lưu ý trong xổ số\n.

2. xác nhận nguồn xổ số, mua xổ số nên chọn các kênh bán hàng chính thức để tránh bị lừa đảo bởi các phần tử bất hợp pháp.

.

3. tôn trọng nguyện vọng của người nhận.

.

kết luận

.

Nhãn: trực tuyến xổ số kiến thiết, vi phạm pháp luật, pháp luật, lưu ý, nguồn xổ số, kênh bán hàng chính thức\”

.

By awei